Ping Pong – Sutardji Calzoum Bachri

Ping di atas pong
Pong di atas ping
Ping ping dibilang pong
Pong pong bilang ping

mau pong? bilang ping
mau mau bilang pong
mau ping? bilang pongmau mau bilang ping
ya pong ya ping

ya ping ya pong
tak ya pong tak ya ping

kutakpunya ping
kutakpunya pong

pinggir ping kumau pong
tak tak bilang ping
ping pong kumau ping
tak tak bilang pong
sembilu jarakMu merancap nyaring

Iklan